تفریح و سرگرمی


رضا مظفری January 29, 2018

طنز

شب کلی مهمون خونمون بود همه پسر عمو هام داشتن از دوران سربازی شون میگفتن و خاطرات تعریف میکرد!!

یه دفعه عموم به من گفت

.

.

.

.

.

.


تو چرا چیزی تعریف نمیکنی!؟


یهو بابام گفت ولش کن سربازیش قزوین بوده خجالت میکشه!

مشاهده 177 ادامه
نمایش 1 تا 0 از 5 (0 صفحه)