برچسب شمار مبتلایان به کرونا در جهان از ۹۰ میلیون نفر عبور کرد